Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» τάξεων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8570/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 184/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Σκοπός του ΠΣ είναι η αποτελεσματική μάθηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των εφαρμογών της Φυσικής, με στόχο τη καλλιέργεια ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), για τη εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, για την είσοδο στον εργασιακό στίβο και τη διαρκή επαγγελματική ανέλιξη, και κυρίως ικανοτήτων για την ενεργό πολιτειότητα.

Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Γενικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Λυκειακή εκπαίδευση είναι η διαμόρφωση των μορφωμένων μαθητών/μελλοντικών πολιτών (επιδιωκόμενες στάσεις), με γνώση των αρχών και των νόμων που διέπουν το φυσικό κόσμο, κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των τεχνολογικών εφαρμογών αυτών των αρχών και νόμων, αλλά και δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής τους στο κοινωνικό χώρο και την επικοινωνία. Αυτός ο στόχος αφορά σε όλους τους μαθητές/μελλοντικούς πολίτες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2015

Η ισχύς της ανωτέρω ΥΑ ανεστάλη για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με βάση την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο