Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8614/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Η διδασκαλία της «Γεωλογίας και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων» πρέπει να δίνει έμφαση σε σημαντικές έννοιες, αντιλήψεις και ικανότητες τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν ορθές και αιτιολογημένες αποφάσεις, να σκέφτονται κριτικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη Γη ως ένα σύστημα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2015

Η ισχύς της ανωτέρω ΥΑ ανεστάλη για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με βάση την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο