Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο

Απόφαση 8602/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 188/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο ως εξής:

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, θέτει στην υπηρεσία του μαθήματος καινοτόμα διδακτικά εργαλεία και εισάγει μια καινούργια μέθοδο διδασκαλίας και εκμάθησης για το Γραμμικό Σχέδιο.
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα παιδαγωγική αντιμετώπιση, οι μαθητές εκπαιδεύονταν στη σχεδιαστική γλώσσα αγνοώντας τα νοήματα των οποίων αυτή είναι φορέας, εστιάζοντας στη μεταγλώσσα του σχεδίου (δηλ. στην «ορθογραφία», στη «γραμματική» και στο «συντακτικό» της) και προχωρώντας γραμμικά, από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.

Το νέο Π.Σ. προκρίνει το αντίστοιχο μιας επικοινωνιακής προσέγγισης όπου οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα διαχειριζόμενοι πλήρη νοήματα ευθύς εξ αρχής. Μεθοδικά, μέσα από την αρχική έκθεσή τους σε ένα «ολικό ερέθισμα» ανακαλύπτουν τη λειτουργία του σχεδίου, αποκωδικοποιούν τους κανόνες και τις συμβάσεις του και οικειοποιούνται τους μηχανισμούς του. Στην πραγματικότητα μαθαίνουν δια του πράττειν (learning by doing).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2015

Η ισχύς της ανωτέρω ΥΑ ανεστάλη για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με βάση την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο