Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ Αφορά σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικοτήτων

Απόφαση Φ2/141426/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2010/Β/16-9-2015, ΑΔΑ:711Δ465ΦΘ3-62Ξ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων και Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως:

Ι) Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Τάξης Ημερήσιων και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΙΙ) Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Γ΄ Τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΙΙΙ) Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο