Διευκρινίσεις για Οδηγίες Διδασκαλίας και Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ3/191727/Δ4/26-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. Φ3/182890/Δ4/13-11-2015 εγκυκλίου, που αφορά σε οδηγίες και ύλη διδασκαλίας των μαθημάτων της Β΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠ.ΑΛ., και εν αναμονή της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των μαθημάτων του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας, διευκρινίζεται ότι για το μάθημα «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι» της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων», τα κεφάλαια που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο αντιστοιχούν στο ΑΠΣ του μαθήματος όπως περιλαμβάνεται στην προαναφερθείσα υπό έκδοση ΥΑ και παρατίθεται στη συνέχεια και όχι στο διδακτικό βιβλίο:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares