Τα εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για το 2023 Πώς κατανέμονται οι υποψήφιοι


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.253/91582/Α5/18-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ46ΝΚΠΔ-3Ψ5) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

Α. τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων και την κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023 ως ακολούθως :

[…]

Β. τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και την κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023 ως ακολούθως :

[…]

Γ. τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και την κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023 ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares