Στα 200 μ θα διαγωνίζονται και οι άρρενες υποψήφιοι στο πλαίσιο των πρακτικών δοκιμασιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Απόφαση Φ.253/88954/Α5/07-08-2023 (ΦΕΚ 5018/Β/09-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Ο πίνακας «ΑΡΡΕΝΩΝ» της παρ. 1 της περ. Β του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

  1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.
[…]

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

Διαβάστε την ΥΑ για τα ειδικά μαθήματα με όλες τις αλλαγές της (Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002)

Μετάβαση στο περιεχόμενο