Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 64ΖΝ4653ΠΣ-Ν26 – Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. (αφορά στους εξής εκπαιδευτικούς Ηλία Αριστοτέλη κλ. ΠΕ05, Τόλκα Αικατερίνη κλ. ΠΕ05 Κουφογιάννη Θεοδώρα κλ. ΠΕ06, Μαρκάτη Ιωάννα κλ. ΠΕ06, Μαυρόπουλο Νικόλαο κλ. ΠΕ20,
Χατζηϊωάννου Ιωάννη κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares