Πίνακες μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2023-2024 Από 05/12/2023 έως και 08/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2023-2024, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ [006.ΕΕΠ-ΕΒΠ]

Από 05/12/2023 έως και 08/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.

ΔΔΕ Φλώρινας – Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Share and Enjoy !
Shares