Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕΣΥ/ΣΜΕΑΕ

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108623/Ε2/29-6-2018)
 2. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ)/ ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το 2018-2019 (ΥΑ 108608/Ε2/29-6-2018)
 3. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108616/Ε2/29-6-2018)
 4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108617/Ε2/29-6-2018)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ενημέρωση 21/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]