Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕΣΥ/ΣΜΕΑΕ

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108623/Ε2/29-6-2018)
  2. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ)/ ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το 2018-2019 (ΥΑ 108608/Ε2/29-6-2018)
  3. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108616/Ε2/29-6-2018)
  4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 108617/Ε2/29-6-2018)
Μετάβαση στο περιεχόμενο