Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ για το 2021-2022


άκουσε το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 αναρτώνται στο άρθρο: Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ για το 2022-2023


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106106/Δ4/01-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106095/Δ4/01-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106971/Δ4/02-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/111416/Δ4/09-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/111427/Δ4/09-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/111937/Δ4/10-09-2021)

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/113248/Δ4/13-09-2021)

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/113254/Δ4/13-09-2021)

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ9/114203/Δ4/14-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/118723/Δ4/22-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/118128/Δ4/21-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/145395/Δ4/12-11-2021)

Οδηγίες διδασκαλίας για τον κλάδο Άλγεβρα του μαθήματος Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021 -2022 (Έγγραφο Φ3/145286/ΓΔ4/12-11-2021)

Share and Enjoy !
Shares