Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ για το 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2022-2023 – «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» – «Ζώνη Δημιουργικών και
– «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας»
(Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109209/Δ4/08-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2022-2023 (Έγγραφο  Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109205/Δ4/08-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2022-23 (Έγγραφο  Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109198/Δ4/08-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109660/Δ4/09-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2022-23 (Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109661/Δ4/09-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23 (Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/109668/Δ4/09-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. πρωτ. 110447/Δ3/13/09/2022)


Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023 (Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/110165/Δ4/12-09-2022) και η Φ3/15722/Δ4/10-02-2023 συμπλήρωση – αναδιατύπωση των οδηγιών


Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023 (Έγγραφο Φ3/119492/Δ4/29-09-2022)


Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ3/119443/Δ4/29-09-2022)


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Φ3/137285/Δ4/04-11-2022). Διαβάστε επίσης το Φ3/2209/Δ4/10-01-2023 συμπληρωματικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.


 

Share and Enjoy !
Shares