Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) της Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7503/10-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΘΓ4653ΠΣ-8ΜΣ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής :

  1. Παύλος Ιωάννου, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Άγγελος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, υπεύθυνος Ομάδας Φυσικής Αγωγής, ως Α΄ Αντιπρόεδρος.
  3. Κίμωνας Σαββάκης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Β΄ Αντιπρόεδρος.
  4. Κρυσταλλία Φραγκιαδάκη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  5. Θωμάς Τζήγας, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  6. Διονύσιος Δελέγκος, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  7. Αθανάσιος Σταμπουλτζής, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  8. Χρήστος Χατζηιωαννίδης, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως υπόλογος Χ.Ε.Π. και Γραμματέας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares