Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018 Αποστολή σχεδιασμού στο ΙΕΠ μέχρι 22-12-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ20.1/192356/Δ2/8-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι και για την τρέχουσα σχολική χρονιά η Θεματική Εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που ορίζει η εγκύκλιος με αρ. πρ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 με τις εξής δύο διαφορές:

α) Στους περσινούς θεματικούς άξονες προστίθεται φέτος και το εξής θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια». Για το νέο αυτό θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί υποστηρικτικό υλικό στον ιστότοπο του ΙΕΠ.

β) Η τελική ημερομηνία αποστολής στο ΙΕΠ του σχεδιασμού κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 2017.

Διαβάστε το έγγραφο

Η εγκύκλιος Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 (ΑΔΑ:7ΑΑΕ4653ΠΣ-Α0Υ)

Το σχέδιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-12-2017

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 η προθεσμία υποβολής σχεδίων για την Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια (Έγγραφο Φ20.1/224736/Δ2/20-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας)