Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ01 στα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών Διήμερη αποδέσμευση από τα σχολικά τους καθήκοντα

Απόφαση 69511/Δ2/27-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει  την αποδέσμευση δύο ημερών των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ01, προκειμένου να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν ανά νομό ή περιοχή στα επιμορφωτικά διήμερα, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3, με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών». Οι ως άνω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου τους βεβαίωση παρακολούθησης των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 που απασχολούνται στην περιοχή ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας, η επιμόρφωση θα γίνει στις 11 και 12 Μαΐου 2017, στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου, από τον Σχολικό Σύμβουλο κο Πλωμαρίτη και θα έχει συνολική διάρκεια 10 διδακτικές ώρες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η επιμόρφωση θα ξεκινάει στις 14:30 και θα λήγει στις 20:30,

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο