Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1/24-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Α) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
-Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο
-Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο.
-Οι Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων

Β) Επιμορφωτικές δράσεις
Το κάθε ΚΠΕ διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες κλπ) εκπαιδευτικών:
– εισαγωγικά στην Π.Ε. για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση.
– θεματικά, για εκπαιδευτικούς με επιμόρφωση στην Π.Ε.

Γ) Δίκτυα
Τα ΚΠΕ ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (Εθνικά, Περιφερειακά, Τοπικά, Διεθνή). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα ΠΕ μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο ΚΠΕ το οποίο συντονίζει το δίκτυο.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares