Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Έγγραφο Δ-58/161022/Δ2/7-10-2014 (ΑΔΑ:7Φ459-ΗΙΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.1/2003 και την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/ 1102/ οικ. 14278/05-06-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αναφέρεται στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα:
α) έχουν δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά τους συμβούλια, καθόσον δεν έχουν αποβάλλει την υπαλληλική τους ιδιότητα, οπότε και εξακολουθούν να υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπάγονταν και πριν τεθούν στην κατάσταση αυτή.
β) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος και οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο