Διευκρίνιση σχετικά με τους υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Δεν θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις τους για οριστική τοποθέτηση

Έγγραφο 62821/Ε2/20-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 54532/Ε2/3-4-2018 εγγράφου διευκρινίζουμε ότι η θητεία των υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή το τρέχον έτος, παρατάθηκε έως 31-08-2019, σύμφωνα με το άρθ. 97 του Ν. 4530/2018.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 50 παρ. 8 και 37 παρ. 4 του Ν.3966/2011 όπως ισχύουν, οι εκπαιδευτικοί των οποίων η θητεία παρατάθηκε δεν ανήκουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κι ως εκ τούτου οι υποβληθείσες αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιπλέον, ζήτημα μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής (βελτίωσης) δεν τίθεται, καθώς ουδείς εκ των υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία εκπαιδευτικός έχει οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ώστε να δύναται να αιτηθεί βελτίωση θέσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο