Στατιστική ανάλυση σχετικά με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 των ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018 – Στατιστική ανάλυση των Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Με βάση τις αιτήσεις – δηλώσεις που κατατέθηκαν στα ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, 16-3-2018 μέχρι 30-3-2018, για τις επικείμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 7-6-2018 έως και 21-6-2018, θα λάβουν μέρος 139 υποψήφιοι.

Η κατανομή τους ανά ΕΠΑΛ αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Από το γράφημα αυτό φαίνεται ότι το 56% των υποψηφίων προέρχεται από το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, το 40% από το 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου και το 4% από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας.

Η κατανομή υποψηφίων ανά περίοδο αποφοίτησης αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα:

Η κατανομή υποψηφίων ανά ΕΠΑΛ και ανά περίοδο αποφοίτησης αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα :

Η κατανομή των υποψηφίων ανά ειδικότητα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» 

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Ειδικό Μάθημα καθώς και το ίδιο το μάθημα 

Η κατανομή των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά ΕΠΑΛ αποδίδεται γραφικά στο επόμενο γράφημα

Η εικόνα των υποψηφίων των ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, σε απόλυτους αριθμούς, έχει ως εξής:

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο