Δεν αποζημιώνονται υπερωρίες εκπαιδευτικών κατά την περίοδο των προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων

Έγγραφο 187076/Ε2/19-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται κατά την περίοδο των προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) από 1-11- 2011 ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 1-11-2011 ημερομηνία έναρξης του Ν.4024/2011), η υπερωριακή αποζημίωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταβάλλεται μόνο για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο