ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022


άκουσε το άρθρο

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική)

Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου (Πουγαρίδης Στεφ.)

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Παπαγιάνης Κ.)

Αποσπάσεις πρώην εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Διαθέσεις πρώην εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

Share and Enjoy !
Shares