Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Με θητεία μέχρι 31-8-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση K1/140280/29-8-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μόνιμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

{……}

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

Διαβάστε την απόφαση