Αποσπάσεις 254 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2018-2019

Απόφαση K1/14028????/29-8-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ως εξής:

{……}

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-9-2018

Στις 14-9-2018 ανακοινοποιήθηκε η απόφαση με σωστό πλέον αριθμό πρωτοκόλλου και 259 αποσπαζόμενους εκπαιδευτικούς. (Η νέα ΥΑ Κ1/140284/29-8-2018)

Μετάβαση στο περιεχόμενο