Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 12707/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΕΩΙ9-ΞΘΥ) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-8-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-11-2014

Απόφαση 12827/29-10-2014 (ΑΔΑ:73Ξ39-339) του ΥΠΑΙΘ με θέμα : Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 12707/27-10-2014 απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο