Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Απόφαση 160490/Ε2/29-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Α1. Ακυρώνουμε την ανάκληση της απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ του παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε., ο οποίος παραμένει στο ΠΥΣΔΕ απόσπασης βάσει της υπ’ αριθμ. . 130462/Ε2/5-8-2016 Υ.Α., ως ακολούθως:

Α2. Ανακαλούμε/Διακόπτουμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 και 139466/Ε2/31-08-2016 ΥΑ, ως ακολούθως:

B1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

B2.Αποσπούμεγια την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

B3. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Γ. Τροποποιούμε την απόσπασηαπό ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε., η οποία είχε αποσπασθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 139466/Ε2/31-08-2016 ΥΑ, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο