Αλλαγές στην ΥΑ που ρυθμίζει θέματα εγγραφών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (ΦΕΚ 2675/Β/24-06-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄2005), ως προς τα άρθρα 9 και 22, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της

Share and Enjoy !
Shares