Αίρεται το κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς, σε Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας Εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν. 4440/2016

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» που ψηφίστηκε στις 25-5-2017 στη Βουλή :

  1. Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής:

«κβ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και σε φορείς του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και του άρθρου 26 παρ. 3 υποπαράγραφος β’ του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), καθώς και σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ γενικά οι αποσπάσεις στο δημόσιο, σύμφωνα με τον νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016), θα γίνονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται παραπάνω (πχ Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Βιβλιοθήκες, Μητροπόλεις, ΓΑΚ, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΙΕΠ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ κλπ) θα γίνονται με απλή εγκύκλιο-πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά την λογική αυτή αναμένεται στο επόμενο διάστημα να εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήσεις απόσπασης σε φορείς, κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει και ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο