Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Κάλυψης Αναγκών Ειδικής Αγωγής

Αποφάσεις της ΔΔΕ Φλώρινας σχετικές με τις Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Κάλυψης Αναγκών Ειδικής Αγωγής

Αφορά στους εξής εκπαιδευτικούς:

Τσορτανίδου Αθηνά, ΠΕ02.50, απόφαση: 5112/05-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΖΚ4653ΠΣ-ΚΚ1)

Γιαντσούδη Μαρία, ΠΕ02.50 και Σολωμίδη Κωνσταντίνο, ΠΕ03.50, απόφαση: 5063/14-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΝΙ4653ΠΣ-ΥΘΞ)

Σίπκα Χρυσούλα, ΠΕ11.01 και Καναβού Παναγιώτα, ΠΕ08, απόφαση: 5017/12-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΦ7Υ4653ΠΣ-ΚΙΟ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο