11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Από 5 έως 7 Μαΐου 2017 στην Χαλκίδα

1η Ανακοίνωση 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής Η Π.Ε.ΚΑ.Π. και … ➜ περισσότερα

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ3/175178/Δ4/20-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Καταργείται το δίωρο στήριξης του Project από τους καθηγητές πληροφορικής στα ΓΕΛ

Εγκύκλιος 152929/Δ2/19-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αρ. … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150672/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός του μαθήματος είναι να … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Για το σχολ. έτος 2016-2017

Έγγραφο 150667/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Εγκύκλιοι 148286/Δ2/14-9-2016 και 148290/Δ2/14-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις … ➜ περισσότερα

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Από 15 έως 17 Απριλίου 2016 στο Ναύπλιο και στο Άργος

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Εγκύκλιος 199456/Δ2/8-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Έγγραφο 199465/Δ2/8-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες για τη διδασκαλία του … ➜ περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ Αφορά σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικοτήτων

Απόφαση Φ2/141426/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2010/Β/16-9-2015, ΑΔΑ:711Δ465ΦΘ3-62Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … ➜ περισσότερα

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Απόφαση 116886/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015, ΑΔΑ: ΒΧΦΩ465ΦΘ3-863) του Υπουργείου Παιδείας 1) … ➜ περισσότερα

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής στην Καστοριά

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής διοργανώνεται κάθε χρόνο από την … ➜ περισσότερα

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Έγγραφο 183708/Δ2/13-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στη Βαλκανιάδα Πληροφορικής στην Άγκυρα της Τουρκίας

Έγγραφο 108261/I/11-7-2014 (ΑΔΑ:65ΙΕ9-3ΑΙ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου

ΥΑ 53235/Γ2/7-4-2014 (ΦΕΚ 934/Β/14-4-2014) Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν … ➜ περισσότερα

26ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής 2013-2014

Έγγραφο 192442/Γ2/13-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και … ➜ περισσότερα

Δράση σεμιναρίων επιτόπιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής

Έγγραφο 183737/ΚΓ/2-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης … ➜ περισσότερα