Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στην 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Έγγραφο 94725/Ι/19-6-2014 (ΑΔΑ:7Ε9Ξ9-ΙΩΨ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στo Πρόγραμμα της ΝΑSA

Έγγραφο 111087/I/16-7-2014 (ΑΔΑ:73ΔΝ9-ΑΔΠ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στη Βαλκανιάδα Πληροφορικής στην Άγκυρα της Τουρκίας

Έγγραφο 108261/I/11-7-2014 (ΑΔΑ:65ΙΕ9-3ΑΙ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στην «46η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας» στο Βιετνάμ

Έγγραφο 108260/I/11-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΜ149-1Θ0) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων μαθητών στην 45η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στο Kαζακστάν

Έγγραφο 102429/Ι/2-7-2014 (ΑΔΑ:7ΜΟΓ9-ΠΛΧ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μέλη της ελληνικής … ➜ περισσότερα