Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 164299/Δ2/3-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄, … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Έγγραφο 150038/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Απόφαση 116886/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015, ΑΔΑ: ΒΧΦΩ465ΦΘ3-863) του Υπουργείου Παιδείας 1) … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο

Έγγραφο 1317/11-12-2014 της Σχολικής Συμβούλου Η τεχνολογική εκπαίδευση στο γυμνάσιο … ➜ περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας και υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο

Έγγραφο 157952/Γ2/2-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι στο «Ψηφιακό … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου

Απόφαση 137437/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο