Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας Αφορά στους πρώην εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού κλάδου

Εγκύκλιος 170110/Γ1/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Νομοθετικό πλαίσιο: Α) Οι διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 03-10-2016 έως 03-11-2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση 161099/Γ1/30-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΑ54653ΠΣ-ΚΧ3) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 137229/Ε2/26-8-2016 (ΦΕΚ 908/Γ/2016, ΑΔΑ:ΩΨΨΠ4653ΠΣ-0ΜΓ) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4386/2016

Εγκύκλιος 100513/E2/17-6-2016 (ΑΔΑ:Ψ8ΛΣ4653ΠΣ-ΝΤ5) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στο άρθρο 33 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 158302/Ε1/8-10-2015 (ΦΕΚ 1060/Γ/20-10-2015, ΑΔΑ:7ΣΨΤ4653ΠΣ-ΑΧ8) του Υπουργείου Παιδείας Α. Μετατάσσουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις Eκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 158702/Ε2/8-10-2015 (ΦΕΚ 1061/Γ/20-10-2015, ΑΔΑ:7Σ414653ΠΣ-26Ι) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση

Απόφαση 115267/Ε1/17-07-2015 (ΦΕΚ 871/Β/25-8-2015, ΑΔΑ:Ψ66Μ465ΦΘ3-Α4Χ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε, κατόπιν … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις

Απόφαση 127046/Γ1/7-8-2015 (ΦΕΚ 857/Γ/25-8-2015, ΑΔΑ:ΩΞΨΟ465ΦΘ3-ΜΧΞ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία επαναφοράς των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Εγκύκλιοι 76691/Ε2/14-5-2015 και 77296/Ε2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος 75795/Ε2/13-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το Π.Δ 114/2014 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Έγγραφο 733/30-3-2015 (ΑΔΑ:6ΣΥ346ΨΖ3Π-ΝΑ2) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με έδρα στη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έλεγχος της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013

Έγγραφο 56597/Ε1/6-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Προκειμένου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων και τοποθετήσεων 2014-2015

Εγκύκλιος 25614/Ε1/16-6-2015 (ΑΔΑ:7ΧΨΩ465ΦΘ3-ΑΔΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις επί των πρόσφατων τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων

Εγκύκλιος 9214/Ε1/20-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αφορά στις αποφάσεις 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις Eκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 174908/Δ2/29-10-2014 (ΦΕΚ 1729/Γ/22-12-2014, ΑΔΑ:7Π3Ε9-ΝΤ7) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ με τις νέες μετατάξεις και τροποποιήσεις αρχικών μετατάξεων

Απόφαση 209304/Ε1/22−12−2014 (ΦΕΚ 1780/Γ/30-12-2014, ΑΔΑ:7ΞΙΚ9-Ξ8Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε σε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποχρεωτικές μετατάξεις και τροποποιήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων

Δελτίο τύπου (23-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]