Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την Τριτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις του 2018

Απόφαση 156770/Ε2/20-9-2018 (ΦΕΚ 1093/Γ/28-9-2018, ΑΔΑ:6ΠΛ34653ΠΣ-ΚΝΔ) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσονται οι … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Έγγραφο 74818/Ε2/10-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας Στις 7-5-2018 έληξε η προθεσμία … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εγκύκλιος 207949/Ε2/28-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 6 … Διαβάστε περισσότερα…

Νέες μετατάξεις 81 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ

Απόφαση 176791/19-10-2017 (ΦΕΚ 1091/Γ/3-11-2017, ΑΔΑ:6ΟΙΗ4653ΠΣ-ΛΚΝ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις 308 εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των ΑΕΙ Με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

Απόφαση 162818/Ζ2/29-9-2017 (ΦΕΚ 993/Γ/9-10-2017, ΑΔΑ: ΩΧΜ34653ΠΣ-ΖΓΥ) του Υπουργείου Παιδείας Με … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κριτήριο και οι κενές οργανικές θέσεις μετά τις μεταθέσεις 2017

Απόφαση 110061/Ε2/30-6-2017 (ΦΕΚ 648/Γ/5-7-2017, ΑΔΑ: Ω6ΦΑ4653ΠΣ-Ο59) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση από το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ είναι η προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος του οικείου Ιδρύματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 75895/Ε2/9-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε την εγκύκλιο με … Διαβάστε περισσότερα…

Εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας οι μετατάξεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση μέχρι 15-3-2017

Έγγραφο 39940/Ε2/9-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την περ. 1, … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τις μετατάξεις των εκπαδευτικών ΠΕ και ΔΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Τι προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4452/2017)

Παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τις μετατάξεις που προβλέπονται από το ν. 4440/2016 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για τη μετάταξή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι μέχρι και τις 02-01-2017

Έγγραφο 539/ Y1/23-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από τη δημοσίευση … Διαβάστε περισσότερα…

Η ερμηνευτική εγκύκλιος για το νόμο 4440/2016 Κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, θέματα αδειών κλπ

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /5/οικ.32342/19-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης … Διαβάστε περισσότερα…

Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας Αφορά στους πρώην εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού κλάδου

Εγκύκλιος 170110/Γ1/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Νομοθετικό πλαίσιο: Α) Οι διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 03-10-2016 έως 03-11-2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση 161099/Γ1/30-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΑ54653ΠΣ-ΚΧ3) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 137229/Ε2/26-8-2016 (ΦΕΚ 908/Γ/2016, ΑΔΑ:ΩΨΨΠ4653ΠΣ-0ΜΓ) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4386/2016

Εγκύκλιος 100513/E2/17-6-2016 (ΑΔΑ:Ψ8ΛΣ4653ΠΣ-ΝΤ5) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στο άρθρο 33 … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 158302/Ε1/8-10-2015 (ΦΕΚ 1060/Γ/20-10-2015, ΑΔΑ:7ΣΨΤ4653ΠΣ-ΑΧ8) του Υπουργείου Παιδείας Α. Μετατάσσουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις Eκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 158702/Ε2/8-10-2015 (ΦΕΚ 1061/Γ/20-10-2015, ΑΔΑ:7Σ414653ΠΣ-26Ι) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσουμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο