Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 158302/Ε1/8-10-2015 (ΦΕΚ 1060/Γ/20-10-2015, ΑΔΑ:7ΣΨΤ4653ΠΣ-ΑΧ8) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 Δασκάλων, ως ακολούθως:

Β. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών ως ακολούθως:

Γ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε. ως ακολούθως:

Δ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Π.Ε. ως ακολούθως:

Ε. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ16.01 Μουσικής Π.Ε. ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο