Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από ανάκληση της μετάταξής τους

Εγκύκλιος 29912/Δ1/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας – Ανακοινοποίηση στο ορθό Όσοι … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακλήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργικές Αποφάσεις 7750/Η/21−01−2014, 7752/Η/21−01−2014, 7754/Η/21−01−2014 (ΦΕΚ 165/Γ/11-2-2014) Επαναδημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

Νέες μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις, Ακυρώσεις

Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων επί των υποχρεωτικών μετατάξεων πλεοναζόντων … Διαβάστε περισσότερα…

Κινητικότητα Εκπαιδευτικών – Πώς μοριοδοτούνται οι θέσεις ευθύνης των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2161/Δ2/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των αριθμ. 6/2013 … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

ΥΑ 185708/Α2/4-12-2013  και 185709/Α2/4-12-2013 που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1519/Γ/30-12-2013 Διαβάστε … Διαβάστε περισσότερα…

Κινητικότητα εκπαιδευτικών που τελούν σε διαθεσιμότητα (1075 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013 η ανακοίνωση 8/2013 του Υπουργείου Διοικητικής … Διαβάστε περισσότερα…

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

ΥΑ 164226/Η/01−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 178703/Η/22−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 179015/Η/22−11−2013 … Διαβάστε περισσότερα…

Κανονική άδεια – μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Έγγραφο 177264/Η/20-11-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό) της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης … Διαβάστε περισσότερα…

Αποφάσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συγκεντρωτικά)

Τελευταία ενημέρωση 4-11-2013 Μετατάξεις, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

Στοιχεία μετατάξεων που αφορούν στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το πλήθος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν Το πλεονάζον εκπαιδευτικό … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο