Απόφαση σύστασης των ΕΔΥ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθ. Πρωτ: 8705/20-11-2023 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 15-01-2024) Απόφαση σύστασης … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες για το ωράριο και τα καθήκοντα μελών ΕΔΥ

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. πρωτ. 121046/ΓΔ4/04/10/2022 Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία … ➜ περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών των ΣΔΕΥ και των ΕΔΥ

Απόφαση 134960/Δ3/22-10-2021 (ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021, ΑΔΑ: ΩΤΔ746ΜΤΛΗ-ΥΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ … ➜ περισσότερα