Απόφαση σύστασης των ΕΔΥ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθ. Πρωτ: 8705/20-11-2023 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 15-01-2024)

Απόφαση σύστασης των Ε.Δ.Υ. σε Σχολικές Μονάδες των Σ.Δ.Ε.Υ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, στο πλαίσιο στο πλαίσιο Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001698, του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Α’ Φάση).

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθ. Πρωτ: 8705/20-11-2023 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 15-01-2024)

Share and Enjoy !
Shares