Στελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 4547/2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 163982/Δ5/2-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την άμεση έναρξη του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ και όπου δύναται και της Δ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας,

Β) τη σύσταση των κατά τόπους Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση της ΥΑ για την προκήρυξη των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019 και των λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,

καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ – μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στελέχωσης όπως περιγράφονται στο ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»- να στελεχώσουν:

  1. τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην κολύμβηση (κατά προτεραιότητα), ως συντονιστή για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής,
  2. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων ένας να ορισθεί ως υπεύθυνος, για το συντονισμό, διοργάνωση και εποπτεία της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου σχ. έτους 2018-2019, τους ενδοσχολικούς αγώνες και άλλες αθλητικές δράσεις.

Επισημαίνεται ότι:

  • i) για τη στελέχωση των ΔΔΕ και ΔΠΕ δύναται να απασχοληθούν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μέχρι και τη συμπλήρωση αυτού και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν μεταταχθεί ως Διοικητικοί υπάλληλοι και υπηρετούν στις ΔΔΕ και ΔΠΕ,
  • ii) οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ωράριο με τη δραστηριότητα της κολύμβησης παραμένουν στα σχολεία τους και μόνον ως προς τη συμπλήρωση έχουν παρουσία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares