Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διοικητικές Δομές και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Για το σχολικό έτος 2018-2019

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 164356/Ε2/3-10-2018)
  2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΠΔΕ και στις ΔΔΕ για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 164363/Ε2/3-10-2018)
  3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΥΑ 164367/Ε2/3-10-2018)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 14/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 30/07/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]