Σχετικά με τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών Τι ισχύει στην περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η πρόβλεψη του Ν. 4553/2018

Έγγραφο 146929/Ε2/7-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (ΣΣ 118746/Ε2/13-7-2018, ΑΔΑ: ΨΡΗ64653ΠΣ-ΜΔΔ) και μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου τρίτου του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 A’) κατά την διαδικασία τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., σας γνωρίζουμε ότι: σε περίπτωση που δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες σε ακτίνα 20 χλμ από την στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος , θα πρέπει να καλείται ο εκπαιδευτικός να δηλώσει αν συναινεί να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα πέραν των 20 χλμ.

Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν συναινεί, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εξεταστεί διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής του.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 21/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]