Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 (ΦΕΚ 4940/Β/5-11-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Προκήρυξη

Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 3 – Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Άρθρο 4 – Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

Άρθρο 5 – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Άρθρο 6 – Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Άρθρο 7 – Ηχογράφηση της συνέντευξης

Άρθρο 8 – Μοριοδότηση της συνέντευξης

Άρθρο 9 – Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Άρθρο 10 – Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

Άρθρο 11 – Κύρωση Τελικών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων

Άρθρο 12 – Δήλωση σειράς προτίμησης

Άρθρο 13 – Τοποθέτηση

Άρθρο 14 – Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Άρθρο 15 – Θητεία

Άρθρο 16 – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17 – Παράρτημα

Άρθρο 18 – Έναρξη ισχύος

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο