Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γυμνάσια στα οποία λειτουργούν τάξεις υποδοχής κατά το 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 142222/Η1/19-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Η «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» είναι ένα τριετές εθνικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την επιχορήγηση ΕΕΑ (ΕΕΑ Grants) και το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Διαχειριστής του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (European Wergeland Centre – EWC) με το οποίο το ΥΠΑΙΘ έχει συνάψει σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 με τη συμμετοχή 18 σχολείων της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έως το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022 υπολογίζεται να έχουν συμμετάσχει έως 150 σχολεία που έχουν τάξεις υποδοχής.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 50 Γυμνάσια των Περιφερειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ηπείρου στα οποία λειτουργούν τάξεις υποδοχής με μαθητές πρόσφυγες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τον σχολικό δημοκρατικό πολιτισμό ούτως ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να είναι ευπρόσδεκτα και να προάγεται ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Το πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως σύνολο, θα προσφέρει επιμόρφωση και υποστήριξη σε διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς σχολείων, μέσω της εκπαίδευσης στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ενίσχυση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, μαθητές) και της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, για κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν:

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares