Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2023


άκουσε το άρθρο

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2023

  • Το έγγραφο με το πρόγραμμα ΕΔΩ (Απόφαση Φ253.2/81648/Α5/21-7-2023, ΑΔΑ: 60ΥΙ46ΜΤΛΗ-4ΘΑ)
Share and Enjoy !
Shares