Πίνακες εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2023-2024 Υποβολή ενστάσεων από 21/11/2023 μέχρι και 24/11/2023


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2023-2024, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

  1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (001.ΔΕ001)
  2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ (001.ΔΕΣΚΕ)
  3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (002.ΜΟΥΣ001)
  4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (002.ΚΑΛ001)

Από 21/11/2023 μέχρι και 24/11/2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ.

ΔΔΕ Φλώρινας – Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Share and Enjoy !
Shares