Ομάδες σχολικών μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-2024 Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. από τους ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ


άκουσε το άρθρο

Υ.Α. Αριθμ. 127011/ΓΔ4/06-11-2023 (Τεύχος B’ 6416/09.11.2023)

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

[…]

ΟΜΑΔΑ 1 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. από τους ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των οικείων κλάδων.

Share and Enjoy !
Shares