Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια για το 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών, της Φυσικής Αγωγής, της Πολιτικής Παιδείας, της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134107/Δ2/06-10-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134046/Δ2/06-10-2020)

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134232/Δ2/06-10-2020)

Οδηγίες διδασκαλίας, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134216/Δ2/06-10-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134024/Δ2/06-10-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 134183/Δ2/06-10-2020)

Share and Enjoy !
Shares