Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών Γ’ Φάσης 2020-2021 Δηλώσεις τοποθέτησης μέχρι την Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 4945/07-10-2020 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 134691/Ε1/6-10-2020 (ΑΔΑ: 65ΡΔ46ΜΤΛΗ-ΣΧΙ) και 134726/Ε4/6-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΞ46ΜΤΛΗ-ΙΙΙ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνουμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων των σχολείων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας (Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και ΣΜΕΑΕ).

Καλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.) κατά την παρούσα φάση, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (συνημμένο υπόδειγμα), μέχρι την Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Το έγγραφο 4945/07-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η αίτηση τοποθέτησης

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά

Share and Enjoy !
Shares