ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών – Πέμπτη 8 Οκτ 2020 Ανάληψη Υπηρεσίας από την Παρασκευή 9-10-2020 έως και τη Δευτέρα 12-10-2020

Α. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν με την 134691/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ: 65ΡΔ46ΜΤΛΗ-ΣΧΙ) απόφαση στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 5021/08-10-2020, ΑΔΑ: 6ΦΨΗ46ΜΤΛΗ-6Χ5)

Β. Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν με την 134726/Ε4/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΞ46ΜΤΛΗ-ΙΙΙ) απόφαση πρόσληψης στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 5016/08-10-2020, ΑΔΑ: Ω51Φ46ΜΤΛΗ-ΕΘΥ)

Οι αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους (με τις περισσότερες ώρες) από την Παρασκευή 9-10-2020 έως και τη Δευτέρα 12-10-2020.

Ειδικά οι τοποθετηθέντες στο Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πέτρου Σταύρος

Τηλ. 2385350546

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο