Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 116/26-9-2016 της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής κας Πηλείδου

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης της Β/Θμιας Εκπ/σης στην περιφέρειά μας, παραθέτουμε ορισμένες καίριες επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) καθώς και προτάσεις για την οργάνωση του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος και την υποστήριξη των μαθητών/τριών.

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις σχολικές μονάδες. Σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Οι εν λόγω μαθητές και μαθήτριες ανήκουν στο δυναμολόγιο της τάξης φοίτησης και για την εκπαίδευσή τους συνεργάζονται και συμμετέχουν ισότιμα όσοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας διδάσκουν στην τάξη φοίτησης και στο Τμήμα Ένταξης με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιβάλλοντος. Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιείται εντός του περιβάλλοντος της τάξης και σε ιδιαίτερο χώρο, εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται.

Το ισχύον θεσμικό-νομικό πλαίσιο είναι προσπελάσιμο στο ιστολόγιο της 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ καθώς και η σχετική βιβλιογραφία αλλά και παρουσιάσεις εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προηγούμενων ετών (http://pileidou.wordpress.com/).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο