Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Β’ τάξης ομάδων προσανατολισμού σε σχολικές μονάδες ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 6243/27-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΙΚ4653ΠΣ-ΥΓΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Β’ τάξης των σχολικών μονάδων ΓΕΛ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2016-2017, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο