Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2017 για τους απόφοιτους των Εσπερινών ΓΕΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 141964/Δ2/5-9-2016 (ΦΕΚ 2893/Β/12-9-2016, ΑΔΑ:7ΚΥΕ4653ΠΣ-ΛΔΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Για το σχ. έτος 2016-2017 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares